Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Hliník nad Hronom

V rámci projektu Fara.Sk